RayHaber

RaillyNews

BulmacaCevap

OtonomHaber

BEST For Energy Projesinin İlk Odak Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

1 Nisan 2021 Perşembe saat 14:00 – 17:00 arasında “İzmir’in Temiz Enerji Potansiyeli ve Gelecek Trendleri” teması ile “BEST For Energy” Projesinin ilk odak grubu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya rüzgar, güneş, biyokütle, jeotermal ve hidrojenenerji alanında ekipman ve hizmet üreten firmalar, yatırımcılar,sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve sektör uzmanları olmak üzere toplam 26 kişi katıldı.
Toplantının genel oturumu, İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. Sayın Çelik konuşmasında kümelenme ve akıllı uzmanlaşma bakış açılarıyla yürütülen projenin sonucunda İzmir ve çevresinin temiz enerji ve temiz teknolojiler konusunda uzmanlaşmış bir bölgeye dönüşümünün amaçlandığını belirtti. BEST For Energy Projesi’nin; yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları temelinde öncü, özgün ve örnek projeler geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren İzmir Kalkınma Ajansı için önemli projelerden birisi olduğunu söyledi.

Toplantıda BEST For Energy Projesi Takım Lideri Ekin Taşkın tarafından; projenin amaçları, hedefleri ve faaliyetlerini özetleyen bir sunum yapıldı.

Daha sonra katılımcılar uzmanlık ve ilgi alanlarına görerüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal başlıklı dört gruba ayrıldı. Sektörü etkileyecek gelecek trendleri, rakip bölge ve ülkeler, rakiplere göre güçlü ve zayıf yanlar, sektörün önündeki fırsatlar ve tehditler değerlendirildi.

İzmir coğrafi konumu, ekolojik yapısı, beşeri sermayesi ve gelişmişliğiyle temiz enerji sektöründe öne çıkan illerden birisidir. İzmir, önemli jeotermal kaynaklara, biyokütle sektörünün hammadde ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde sağlayacak tarımsal ve hayvansal çıktılara, yüksek güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte bu sektörler ayrı ayrı değerlendirildiğinde İzmir’de rüzgâr enerjisi sektörünün öne çıktığı görülmektedir. Rüzgâr özelinde yakalanan başarının daha da artırılması ve diğer alt sektörlere de yayılması konusunda Odak Grup Toplantısı’nın tüm katılımcıları tarafından fikir birliğine varılmıştır.

12 adet Odak Grup Toplantısı gerçekleştirilecek

Belirlenen bir konu hakkında katılımcıların bakış açılarına, deneyimlerine, düşüncelerine, algılarına ve tutumlarına dair derinlemesine, detaylı ve çok boyutlu nitel bilgilerin edinildiği Odak Grup Toplantılarının BEST For Energy Projesi kapsamında 12 kez düzenlenmesi hedefleniyor.

Tematik başlıklara göre belirlenen sektör temsilcileri ve uzmanların katılacağı Odak Grup Toplantıları, temiz enerji ve temiz teknoloji sektörünün mevcut durum analizine ve sektör stratejisinin hazırlanmasına yönelik çalışmalara önemli girdi sağlayacak.

Bunlardan ilk 6 tanesi temiz enerji sektörünün mevcut durum analizi çalışmaları kapsamında yapılacak. “İzmir’in Temiz Enerji Potansiyeli ve Gelecek Trendleri” teması ile gerçekleştirilen bu toplantıyı; İzmir temiz enerji ekosistemi, sektörün insan kaynağı ihtiyacı, sektörün gelişimine yönelik potansiyel projeler, sektörün ihtiyaç duyduğu hizmetler ve sektörel dönüşüm temalarında düzenlenecek 5 adet toplantı takip edecek.

COVID – 19 sürecine hızlı adaptasyon sağlandı

BEST For Energy Projesi; firma görüşmeleri, iş görüşmeleri, toplantılar, çalıştaylar, eğitimler ve konferans gibi katılımcıların bir araya gelmesiyle gerçekleşen birçok faaliyet içermektedir. COVID – 19 sürecinde, Hem İzmir hem de Türkiye’de temiz enerji sektörünün rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacak olan BEST For Energy Projesi, gerekli dijital altyapıyı kurarak hızlı bir adaptasyon sağladı. Proje açılış etkinliği, toplantılar, firma ve paydaş görüşmeleri ve son olarak da Odak Grup Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Odak Grup Toplantısı’nda birkaç uygulamanın bir arada kullanılması ile tüm katılımcıların yüz yüze etkinliklerdeki gibi azami iletişim ve bilgi paylaşımı sağlayacağı ortam, çevrimiçi platformda sağlanmış oldu.