RayHaber

RaillyNews

BulmacaCevap

OtonomHaber

Makas Feneri Alımı

makas feneri alimi

Makas Feneri Alımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE SATIN ALMA ve STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Istasyon Caddesi 1 58030 – SİVAS MERKEZ / SİVAS
c) Telefon numarası: 3462217000
ç) Faks numarası: 3462237677
d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Tufan ÇELİKER Memur Dahili 4237
Madde 2 – İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu işin/alımın;
a) Adı: Makas Feneri Alımı
b) Türü: Mal alımı
c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.
d) Kodu:
e) Miktarı:
240 adet Reflektörlü, 100 adet Ledli makas feneri
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Sivas Gar Müdürlüğü, Erzincan Gar Müdürlüğü, Kars Gar Müdürlüğü’ne teknik şartnamede belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler
3.1.
a) İhale kayıt numarası: 2021/294575
b) İhale usulü: Açık ihale usulü
c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 09.06.2021
Saat: 14:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu (1nci Kat, 113 nolu Oda)

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.