RayHaber

RaillyNews

BulmacaCevap

OtonomHaber

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 40 İşçi Alımı Yapılacak

anakkale universitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla tabloda yer alan kadrolara 40 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden (esube.iskur.gov.tr) 28.06.2021 – 02.07.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

UNVANLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI

canakkale onsekiz mart universitesi isci alimi yapilacak

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır…” Çanakkale merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerinde ikamet ediyor olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak.)

5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

6. Bahsedilmeyen diğer hususlar için ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.

7. Başvuru ve işlemler sırasında ilanda belirtilen şartlardan herhangi birini sağlamadığı ya da gerçeğe aykırı, eksik veya yanlış beyanı tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacak, sınavları ve atamaları yapılmayacak, sınavları ve atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.