Güncel Kurlar


Kamu İhale Hukuku Kitapları ve Ders Notları

ihale hukuku

Kamu ihale hukuku alanında yazılmış kitaplar ve en önemli ders notlarını sizler için derledik.

Kamu İhale Hukuku; kamu bünyesinde bulunan kurum ve kuruluşlarının belirli bir mal veyahut da hizmet alınması amacı ile yaptığı ihalelerdeki usul ve esasları kapsayan bir hukuk dalıdır. Belirli bir mevzuat çerçevesinde yürütülen ihalelerin niteliği ve devamlılığı Kamu İhale Hukuku tarafından güvence altına alınmaktadır. Nitekim her hukuk dalı gibi güncel toplum anlayışına göre bir takım değişimler sonucu yeni maddeler eklenmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının ihale bölümünde bulunan memurların güncel Kamu İhale Hukuku Mevzuatları konusunda bilgisi olması zaruridir. Memurların ihale sürecindeki gerçekleştirdikleri her türden işlemlerden sorumlu olması, Kamu İhale Hukuku mevzuatlarına da tam hakimiyet gerektiğini tekrardan gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu bakımdan güncel mevzuatların takibi oldukça önemlidir. Sizlere bu kapsamda güncel mevzuatları içeren 3 kitabı önermek istiyoruz.

Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması / Muhittin Abacıoğlu – Ali Abacıoğlu

Güncel Kamu İhale Hukuku mevzuatlarının en açık örnekleri ile kaleme alınan bu eser, ihale alanına adım atacak hukukçular adına bilgi hazinesi konumundadır. Kitap içerisinde yer alan;

  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
  • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Yürürlükteki Maddeleri

yalın bir dil ve açıklayıcı bir anlatım ile kaleme alınmıştır. Özellikle uygulamalı anlatım tarzı ile alanında başarı olan bu eser, Kamu İhale Hukuku mevzuatlarının bütünlüğünü sağlayarak usul ve esaslar hakkında daha açık bilgiler sunmaktadır. Toplam 1480 sayfa içeren ‘Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması’ eseri, 2021 yılı itibariyle 12. baskısı raflarda yer almaktadır. Ayrıca alanındaki diğer kitaplardan kendisini ayıran bir yönü de kitaba ek olarak CD’de bulunmaktadır. Güncel ihale mevzuatlarına yine CD üzerinden de ulaşabileceksiniz.

İhale Hukuku Ders Notları / Atilla İnan

Yine İhale Hukukunda bilgi sahibi olmak isteyen hukukçular için bir bilgi hazinesi olan bu kitap, kısa ders notları ve açıklayıcı anlatımı ile bizleri karşılamaktadır. İhale sürecindeki esas ve usulleri, ihale sözleşmeleri, ihale alanında yaşanabilecek durumlara karşın uygulanacak idari ve cezai yaptırımları kitapta yalın bir anlatım ile okuyuculara sunulmaktadır. Av. Atilla İnan tarafından kaleme alınan bu eser Şubat 2021 yılı itibari ile 6. baskısını yayınlamış olup 256 sayfadan oluşmaktadır. Kamu İhale Hukukuna giriş amacı ile başlangıç eseri sayabiliriz.

Kamu İhale Hukuku / Eren Toprak

2021 yılı itibari ile raflara ilk defa çıkan bu eserde Kamu İhale Hukukunun genel kavramları, usül ve esasları, idari denetim ve yaptırımları bir arada sunmaktadır. Söz konusu Eren Toprak,  kitap hakkında verdiği bilgilerden üç yıllık bir çalışmanın ürünü olduğu çıkarılmaktadır. Ayrıca 200’den fazla kesin yargı içeren kararı profesyonelce tarayarak elde ettiği bilgileri kitabında açıklayıcı bir şekilde anlatan Eren Toprak, Kamu İhale Hukukuna girecek olan veyahut da bu alanda çalışmalar yapan kişilere yol göstermesi amacı ile hazırlamıştır. Kitap içerisinde yer alan her bir konu başlığı eksiksiz bir şekilde anlatılmıştır. Toplam 544 sayfa içeren bu eser, her Kamu İhale Hukukçusunun bulundurması gereken kitaplar arasında yer almaktadır.

Belirtilen kitaplar tarafımızca incelenerek sizlere sunulmuştur. Kamu İhale Hukuku mevzuatlarına en hızlı bir şekilde ulaşabilmek ve dahi kavranabilmesi adına bu 3 eserin taranmasını nacizane sizlere öneririz. İyi günler..