Güncel Kurlar


Trakya Üniversitesi 62 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak

trakya universitesi

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz  Hastanesinde  657   sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun   4/B  maddesi kapsamında   çalıştırılmak   üzere  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan)  2020  KPSS  (B) grubu   puan   sıralaması   esas   alınmak   suretiyle   aşağıda   belirtilen   pozisyonlara   sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

POZİSYON
KODU
UNVANI ADEDİ BAŞVURU ŞARTLARI
101 Eczacı 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
102 Hemşire 24 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
103 Hemşire 15 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun
olmak.
104 Hemşire 5 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
105 Hemşire 3 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli
olmak.
106 Hemşire 3 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım alanında
tecrübeli olmak
107 Hemşire 2 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
108 Sağlık Teknikeri 1 Ortopedik Protez ve Ortez programı önlisans mezunu
olmak
109 Sağlık Teknikeri 1 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans mezunu olup patoloji laboratuvarında sitoloji alanında tecrübeli ve rutin patoloji alanında en az 1 yıl çalışmış
olmak.
110 Sağlık Teknikeri 1 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans mezunu olmak ve en az 6 ay anjiyo işlemlerinde tecrübeli olmak.
111 Sağlık Teknikeri 1 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans mezunu olmak.
112 Sağlık Teknikeri 2 Anestezi Programı önlisans mezunu olmak.
113 Laborant 1 Tıbbi Laboratuvar Programı önlisans mezunu olmak.
114 Röntgen Teknisyeni 1 Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümü mezunu olmak
(Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapmak üzere).
115 Diğer Sağlık
Personeli
1 Odyoloji Lisans mezunu olup alanında en az bir yıl
çalışmış olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR

1-  T.C.  vatandaşı  olup,  657  sayılı  Kanun’un  48.  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak.
2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3-  Adaylar  hemen  göreve  başlatılacağı  için  göreve  başlamasına  engel  bir  durumunun
olmaması (Sağlık Dahil).
4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.
6-   Son   1   (bir)   yıl   içerisinde   sözleşmeli   personel   olarak   istihdam   edilenlerden, hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya  sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç)  sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar  uyarınca KPSS  puan  şartı  aranmamaktadır. Birden  fazla  başvuru  olması  durumunda bu pozisyon için sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Kimlik Belgesi fotokopisi,
2-  Diploma  veya  çıkış  belgelerinin  fotokopisi  (e-Devlet  üzerinden  alınacak  belgeler geçerlidir),
3- Başvurulan  unvan  için  istenmiş  ise  sertifika,    çalışma  ve  tecrübeye  ilişkin  belge (Sertifika  Sağlık  Bakanlığı  Sertifikalı  Eğitim Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş olmalıdır)
4-  Lisans   mezunları  2020   KPSSP3   puanını,    Ön   lisans   mezunları  2020   KPSSP93 puanını,  Ortaöğretim  mezunları  2020  KPSSP94 puanını gösteren belge
5-  1  adet  fotoğraf  ile  birlikte  Trakya  Üniversitesi  Rektörlüğüne  şahsen  başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan  Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: Adaylar sadece tek bir unvan için pozisyon kodu belirterek başvuru yapacaklardır.
Başvuru   bitim   tarihinden   sonraki   beş   iş   günü   içerisinde   KPSS   (B)   grubu   puan sıralaması  yapılarak  sonuçlar, trakya.edu.tr  adresinde  duyurulacaktır.  Bu  duyuru  tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.