Güncel Kurlar


TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü 21 Personel Alımı Yapacak

tubitak rayli ulasim teknolojileri enstitusu aday arastirmaci alimi yapacak

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, Raylı taşıtların alt sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projelerde kontrol üniteleri için çeşitli seviyelerde otomasyon ve kumanda yazılımları geliştirme konusunda görev almak üzere 21 Araştırmacı personel istihdam edilecektir.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “https://ift.tt/3imNQ45; adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 28/06/2021 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. Eksikb ilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki)
pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Ar-Ge Personeli pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (j) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personelsayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan
ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (k) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (j) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (k) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (l) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g) Ar-Ge Personeli pozisyonları için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
 • YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
 • Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyerlerinden alınan onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan),
 • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
 • Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için),
 • Talep edilen işe ait Sertifika (varsa).

h) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz
sayılacaktır.

 • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
 • Ön lisans Diploma veya Çıkış Belgesi,
 • YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
  Ön lisans Transkript Belgesi,
 • Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyerlerinden alınan onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan),
 • Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için),
 • Talep edilen işe ait Sertifika (varsa).