RayHaber

RaillyNews

BulmacaCevap

OtonomHaber

Türkiye ve Katar Arasında Askeri Sağlık Alanında İş Birliği Protokolünün Detayları

turkiye ile katar arasindaki askeri saglik alaninda egitim ve is birligi protokolunun detaylari

2 Mart 2021 tarihinde Doha’da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Hava Tabip Tuğgeneral Durmuş AYDEMİR ve Katar devleti hükümeti adına Sağlık Hizmetleri Komutanı Tuğgeneral (Doktor) Dr.Assad Ahmed KHALIL tarafından imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Katar Devleti Hükumeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü” ile Madde 4 İş Birliği Alanları‘nda belirtilen başlıklarda personel, malzeme, teçhizat, bilgi ve tecrübe değişimini kapsar.

Protokolün tam metni için TIKLAYINIZ

Söz konusu Protokol, 23 Mayıs 2007 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması” çerçevesinde hazırlanmıştır.

Madde 6 Yetkili Makamlar ve Uygulama Planı‘nda da belirtildiği üzere: Bu Protokolün uygulanması için yetkili makamlar;

a. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına: Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı,

b. Katar Devleti Hükumeti adına: Katar Devleti Savunma Bakanlığı.

Bu Protokolün amacı, Madde 4’de belirtilen alanlarda yetkili makamların sorumlulukları dahilinde, Tarafların tabi olacakları esasları belirlemek ve iş birliğini geliştirmektir.

Madde 4 İş Birliği Alanları kapsamında taraflar arasındaki iş birliği aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

 1. Tıp fakültesi eğitimi,
 2. Diş hekimliği eğitimi,
 3. Eczacılık eğitimi,
 4. Sağlık meslek yüksek okulu eğitimi,
 5. Hemşirelik yüksek okulu eğitimi,
 6. Sağlık alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler,
 7. Sağlık alanında görev öncesi eğitimler, göreve yönelik kurslar ve görev başı eğitimi,
 8. Sağlık alanında panel, kongre, seminer, sempozyum vb. bilimsel aktiviteler,
 9. Sağlık alanında müşterek projeler,
 10. Eğitici danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi,
 11. Hasta tedavisi,
 12. Sağlık lojistiği alanında iş birliği,
 13. Sağlık alanında birlik, karargah, hastane ve kurumlara ziyaretler,
 14. Sağlık alanında ortak tatbikat düzenlenmesi, düzenlenen tatbikatlara gözlemci gönderilmesi
 15. Sağlık kurumlarının kurulması, işletilmesi ve sağlık hizmeti sunumu alanında karşılıklı bilgi paylaşımı ve yardımlaşma.

Madde V Uygulama ve İş Birliği Esasları‘nda belirtildiği üzere: Eğitim faaliyetleri kapsamında eğitim süreleri Kabul Eden Tarafın mevzuatına göre belirlenecek. Eğitim dili Türkiye Cumhuriyeti’nde Türkçe/İngilizce, Katar Devleti’nde Arapça/İngilizcedir. Bir yılı aşan eğitim ve öğretimler Türkiye Cumhuriyeti’nde Türkçe, Katar Devleti’nde Arapça verilir. Misafir Personel ve Misafir Öğrenciler, öngörülen eğitime başarılı şekilde devam edebilecek seviyede Kabul Eden Tarafın eğitim dilini bilir.

Madde V Uygulama ve İş Birliği Esasları‘nda belirtildiği üzere: Tedavi Hizmetleri: Bu Protokol çerçevesinde Gönderen Tarafın Misafir Personeli ve Yakınları Kabul Eden Tarafın sağlık kurumlarına bireysel olarak ücret mukabili müracaat edebilir.

Madde 9 İdari Hususlar‘da belirtildiği üzere: Misafir Personel ve Yakınları ile Misafir Öğrenciler, diplomatik dokunulmazlık ve imtiyazlara sahip olmazlar.

Madde 13 Yürürlülük Süresi ve Sona Erdirme‘de belirtildiği üzere: Bu Protokolün süresi, Anlaşmanın yürürlükte olması kaydıyla, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. Anlaşmanın sona ermesi durumunda, bu Protokol kendiliğinden sona erer.

Taraflar Protokolün yürürlük süresinin bitiminden 90 (doksan) gün öncesinden yazılı olarak sona erdirme talebinde bulunmadıkları takdirde, Protokolün yürürlük süresi her seferinde kendiliğinden birer yıl süre ile uzatılmış kabul edilir.

Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafın bu Protokolün hükümlerine uymadığı veya uyamadığı sonucuna vardığı takdirde, yazılı olarak görüşme önerisinde bulunabilir. Bu görüşmeler yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde başlar. Müteakip 60 (altmış) gün içinde bir sonuca varılamazsa, Taraflardan herhangi biri, 90 (doksan) günlük yazılı ön bildirim ile bu Protokolü sona erdirebilir.

Kaynak: DefenceTurk