Güncel Kurlar


BTS’den TCDD Akçay Tesislerinin Özelleştirilmesine Tepki

btsden tcdd akcay tesislerinin ozellestirilmesine tepki

Cumhurbaşkanlığı kararı ile özelleştirilecek tesisler arasında TCDD’nin Akçay tesisleri de bulunduğunu belirten BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, “Bu tesisi çalışanların elinden almak insani ve hukuki değildir. Akçay tesisleri için de hukuki ve fiili mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 640 milyon lira harcanarak yapılan “Yazlık Saray” olarak bilinen yerleşkenin yapay plaj kumu ve tasarruf genelgesine riayet edilmemesi nedeniyle eleştiriler sürerken; içinde TCDD Akçay Eğitim ve Dinlenme Kampının da bulunduğu kamu kurumlarının Türkiye’nin en güzel köşelerindeki çoğu denize sıfır eğitim kampları ve sosyal tesisleri yüzlerce dönüm arazi ve binlerce metrekare kapalı alanı 4264 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile satılmak üzere Özelleştirme İdaresi’ne devredildi.

Özelleştirme kapsamına alınan kamp ve tesisler ÖİB tarafından satılabilecek, kiralanabilecek, işletme devri ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 4264 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kararda şu ifadelere yer verilmiştir.

Ekli listede yer alan taşınmazların ve üzerlerinde bulunan yapıların (varlıkların); Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, Varlıkların satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi, gelir otaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kat/arsa karşılığı inşaat yaptırma yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine, Özelleştirme İşlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

TCDD’nin Edremit Akçay’daki Eğitim ve Dinlenme Kampı’nın deniz kıyısında olan bölümü ÖİB’nın 05.10.2010 tarihinde gerçekleştirdiği ihale sonucu satılmış. TCDD Eğitim ve Dinlenme Kampı denize kıyısı olmayan havuzlu bir tesis olarak kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığının 4264 sayılı Kararı satışı için karar alınan TCDD Balıkesir Akçay taşınmazı demiryolcuların yoğun çalışmanın ardından yazları kamp ve tatillerini yaptıkları kışları hizmet içi eğitim gördükleri bir tesistir.

Kamu kurumları bünyesinde bulunan taşınmazlar kurumun aslı faaliyetlerinde ve kurum çalışanlarının eğitim ve sosyal ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ihdas edilmiş olup; bu taşınmazların özelleştirme kapsamına alınması TC Anayasası’nın 2. ve 5. Ayrıca devamı maddelerinde başta sosyal hukuk devleti olmak üzere çalışanların sosyal ve ekonomik haklarının korunmasına yönelik emredici hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Bu özelleştirme kararnamesine karşı sendikamız mücadele yöntemleri ile birlikte konuyu yargıya da taşıyacaktır.

TCDD Fenerbahçe Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin özelleştirilmesi sendikamızın mücadelesi ve konuyu yargıya taşıması üzerine durdurulmuştur.

TCDD emekçisi demiryolcuların Samsun, Sapanca, Menekşe kaybettikleri eğitim ve dinlenme tesislerinden sonra Akçay Kampı’nın da elinden alınmaması için her türlü girişimde bulunacağız. Cumhurbaşkanlığının 4264 sayılı kararnamesine karşıda sendikamız gerekli hukuki mücadeleyi başlatacak ve inanıyoruz ki yargı bu hukuksuzluğa dur diyecektir.