Güncel Kurlar


Demiryolları Eğitimde Dijitalleşiyor

demiryollari egitimde dijitallesiyor

Demiryollarında dijital eğitim konusunda gelişim yolculuğu başlatan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) DigiRail (VET) Projesi uluslararası alanda onay alarak ülkemize büyük gurur yaşattı.

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Dijital Eğitime Hazırlık Faaliyeti 2020 yılı teklif çağrısı döneminde “Demiryolu Eğitiminde Dijitalleşme Projesi – DigiRAIL(VET)” Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından hibe desteğine değer bulunan projeler arasında yer aldı.

The Ankara Hotel’de (Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı) program düzenleyen TCDD yetkilileri ve proje ortakları DigiRAIL(VET)” Projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

TCDD olarak hem dijital personel hareketliliği hem de dijital eğitim faaliyetleri anlamında gelişim yolculuğu başlattıklarını belirten Genel Müdür Ali İhsan Uygun, “Türkiye Demiryolu Akademisi bünyesinde ortaya konulan çevrimiçi eğitimler; çalışanlarımıza, istediği zaman istediği yerden ulaşabileceği bir eğitim ortamı sağlıyor. Bu dijital eğitim içeriklerinin sürekliliği ve sıklığı özellikle salgın döneminde artırılarak, hem ihtiyacın karşılanması hem de çalışanların zihninde oluşmuş eğitim algısının çeşitlendirilmesi adına önemli bir vazife gördü. Salgın süreci sonrasında eski alışkanlıklara dönülemeyeceği aşikârdır. Sektörel ve toplumsal anlamda yeni çözümlere doğru gidileceği kaçınılmaz görünüyor. Bu süreçler; geleceğin eğitimini ve çalışma hayatını şekillendirecek” şekilde konuştu.

Avrupa Birliği projelerini önemli bir kaynak ve platform olarak gördüklerini dile getiren Genel Müdür Uygun, “Mesleki eğitim için online ve yüz yüze eğitimle desteklenen karma eğitimlerin geliştirilmesi, hayatımızın zaten bir parçası olan dijital dünyanın kolaylıklarının demiryolu eğitiminde kullanılması anlamında bu proje ile başlatılan çalışmaları oldukça önemsiyorum. Bu alanda atılmış olan her adım, kuşkusuz hedeflerimizi bizim için daha yakın ve daha somut kılacaktır. Sektörümüzün stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim ve gelişim ihtiyaçlarımızın değerlendirilmesi sürecinde Avrupa Birliği projelerini önemli bir kaynak ve platform olarak görüyoruz. IPA fonları kapsamında önemli altyapı projelerini de bugüne kadar hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında IPA-1 döneminde Ankara-İstanbul Hattı Köseköy-Gebze Kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı ve Samsun-Kalın Demiryolu Hattı Projeleri için toplamda 475 milyon Avro’luk bir hibe fonu başarılı bir şekilde kullanmıştır. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi de IPA-II Döneminde Bakanlığımızın gerçekleştirdiği en büyük alt yapı projesidir. 275 milyon avroluk fon miktarı Avrupa Birliğinin aday ülkelere IPA kapsamında tek kalemde en fazla fonladığı proje niteliğindedir.” dedi

Genel Müdür Ali İhsan Uygun konuşmasına şöyle devam etti; “Avrupa Birliği ve Ülkemiz genelinde yürütülen demiryolu yatırımlarını verimli bir şekilde hayata geçirmek ve güçlü bir demiryolu endüstrisi oluşturmak için nitelikli bir insan kaynağına ihtiyacımız var. Sürdürülebilir ve rekabetçi bir demiryolu sektörü için bilgi ve deneyim paylaşımına dolayısıyla gelişime kapılarımızı açarak, işbirliği içerisinde sektörümüze değer katmak en büyük arzumuzdur. Demiryolu eğitiminin gelişimine ve dijitalleşmesine odaklanacak olan DigiRail projemize destek sağlayan Avrupa Birliği Başkanlığına, Türkiye Ulusal Ajansına, proje ortaklarımıza ve projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm uzmanlarımıza teşekkür ediyorum.

Son olarak, TCDD, Erasmus Akreditasyonu almaya hak kazanan Ülkemizin güzide kurumları arasında yer almıştır. Mesleki eğitim alanında sınır ötesi değişim ve işbirliği yapmanın önemli bir aracı olan ve beş yıl süreyle hareketlilik faaliyetleri için düzenli hibe desteği alabilmemizi sağlayan proje ekibimizi gönülden kutluyorum.”

Tanıtım toplantısında konuşma gerçekleştiren TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Hasan Pezük, “Bu proje ile demiryolu sektöründe çalışan özellikle emniyet kritik personelin eğitimlerinde klasik eğitim metotlarından farklı olarak yeni nesil eğitim metotları kullanılacak, yeni nesil eğitim materyalleri geliştirilecektir. Digi-Rail(VET) Projesi ile demiryollarında belirlenmiş 5 tane emniyet kritik meslek için dijital eğitim materyalleri hazırlanarak bu mesleklerde çalışanların öğrenme yaşantılarına bariz katma değer yaratılacaktır. Bununla birlikte Proje, Avrupa Birliği hedeflerinden olan hayat boyu öğrenme ve hareketliliğin gerçekleştirilmesi, eğitim ve öğretimin kalite ve verimliliğinin arttırılması, yaratıcılık, yenilikçiliğin teşvik edilmesi, sosyal içermeyi ve istihdam edilebilirliğin artırılması hedeflerine uygun niteliktedir” şeklinde konuştu.

TCDD ile iş birliği içinde hazırladıkları mesleki eğitimde Erasmus Akreditasyonu hakkında da bilgi veren Genel Müdür Pezük, “Ülkemizin stratejik, köklü ve güçlü kurumları, şirketleri arasından TCDD ile yapmış olduğumuz işbirliği; Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, yüksek puanla destek almaya değer görülerek akredite edildi. Erasmus akreditasyonu kapsamında; Avrupa’daki demiryolu sektörünün temsilcileri ile işbirliği yaparak, demiryolcuların başta demiryolu emniyet kavramı olmak üzere teknik ve mesleki alanlarda uzmanlaşmalarını, bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmalarını sağlayarak; eğitim, staj gibi faaliyetler düzenleyeceğiz. 2021-2027 dönemi için hazırlamış olduğumuz uluslararasılaşma stratejisine uygun olarak saydığım alanlarda fon desteği alınacaktır” dedi.

Gerçekleşen toplantıya TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük’ün yanı sıra proje ortaklarından Certıfer Firması Türkiye Temsilcileri ve Hırvatistan Zagrep Üniversitesi yetkilileri zoom programı üzerinden katılım sağladılar.

Toplantı kapsamında ayrıca TCDD ve TCDD Taşımacılık arasında Erasmus Plus Akreditasyon Mutabakat Zaptı imzalandı.