RayHaber

RaillyNews

BulmacaCevap

OtonomHaber

GAGİAD Lojistik Merkezlerinin Avantajlarını Konuştu

gagiad lojistik merkezlerinin avantajlarini konustu

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) “Yurt İçi ve Yurt Dışı Lojistik Merkezleri Avantajları” video konferansında, lojistik merkezlerinin desteklenmesi dağıtım zincirlerine hızlı ulaşım ve depolama gibi konuları konuştu.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) “Yurtİçi ve Yurt Dışı Lojistik Merkezleri Avantajları” toplantısında Gümrük Müşaviri Cenk Öncel’i konuşmacı olarak video konferans sistemi üzerinden ağırladı. Programın açılış konuşmasını GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer yaptı.

Lojistik merkezlerinin, Türkiye’nin rekabet gücünü Avrupa’da önemli oranda arttıracağını dile getiren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer; “Tüm sektörleri etkisi altına alan pandemi sürecinde arz-talep dengesi, hem tedarik süreçlerini hem de lojistik sektörünü etkiledi. Dünyadaki gelişmeler sonrasında, ülkemiz lojistik sektöründe sürdürülebilir bir rekabet ortamının oluşturulabilmesi, sektörün uluslararası alanda rekabet edebilecek güce erişebilmesine ilişkin önlemler aldı. Resmi Gazetede yer alan “Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” lojistik sektöründe daha hızlı, güvenilir ve esnek çözümler üretmemize katkı sağlayacak. YDLM ile ihracatçıların tedarik ve dağıtım zincirlerinin verimlilikleri artırılarak, ihraç ürünlerinin yeni pazarlara en etkin yoldan ulaştırılmasını sağlanacaktır. Bilindiği üzere ihracat başarısında, etkin lojistik hizmetinin faydası tartışılmaz. Ayrıca ülkemizin AB pazarına yakın olması bizler için avantaj olduğu kanaatindeyim. Kurulan yurt dışı lojistik merkezleriyle, giderlerinin önemli bir kısmı devlet tarafından desteklenecek. Bu uygulama ile ihracatta artacaktır. Gaziantep, 2021 yılında 6 aylık bir süreçte ihracat hacmini yüzde 41.1 artırarak 4.825 milyar Dolara çıkaran, bir önceki yılın Haziran ayına göre ihracatını yüzde 40 artıran bir şehir. Sergilemiş olduğu ihracat performansıyla örnek olan Gaziantep, devlet destekleriyle sıralamasını çok daha üst noktalara taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

Gümrük Müşaviri Cenk Öncel ise; “14 Ekim 2020 Resmi Gazetede 3080 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yurt dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe konuldu. Karar, Türkiye ihracatının hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı olarak nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmaktır. Bu karar kapsamında ise kurulum, bilişim dâhil yatırım, ruhsat ve izin giderleri, %70 oranında ve YDLM başına en fazla 5 milyon ABD Doları, doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dahil kira-komisyon kullanım giderleri, ilk iki yıl % 70, diğer yıllar % 50 oranında ve YDLM başına yıllık en fazla 3 milyon ABD Doları, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin brüt ücreti ilk iki yıl % 70, diğer yıllar % 50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 799 bin ABD Doları olarak desteklenecektir” dedi.

Öncel; “Türkiye’nin dış ticarette lojistik etkinliğinin artırılması, lojistik maliyeti yükünün azaltılması, nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması ve Türkiye’nin lojistik sektöründe uluslararası konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede İngiltere’de bir lojistik merkez kurulması için adım atıldı. Yurtdışı lojistik merkezlerin daha çok E-İhracat odaklı kurulması planlanıyor. Böylece özellikle, küçük parçaların daha ucuza ve hızlı şekilde taşınması sağlanacak ve toplu gönderilerin dağıtımı, dünyanın çeşitli noktalarında özel olarak belirlenmiş tedarik üslerinden gerçekleştirilecek. Bu tedarik üsleri, iade maliyetlerinin azalmasını da sağlayarak, E-İhracatın artmasında rol oynayacak” ifadelerine yer verdi.