Güncel Kurlar


TÜBİTAK TÜSSİDE 23 Proje Personeli Alımı Yapacak

TUBITAK TUSSIDE

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) TÜSSİDE Kurumsal ve sektörel gelişim projelerinde; strateji geliştirme, operasyon modeli tasarımı, süreç analizi ve hedef süreç tasarımı, süreç – sistem konumlandırması, sektörel analizler, organizasyonel yapılanma analizi ve tasarımı, sektörel gelişim araştırma ve raporlaması, performans analizi ve etki analizi çalışmalarında araştırma, proje geliştirme, proje uygulama danışmanlığı yapabilecek 23 Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “tusside.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 04/08/2021 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Her bir pozisyon için lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Mülakata girmeye hak kazanan adaylara mülakat öncesi “teknik değerlendirme” yapılabilecektir.

g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

  • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
  • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi) veya 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten Üniversiteden alınmış onaylı yazı,
  • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
  • Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyerlerinden alınan onaylı Çalışma Belgesi (işe giriş-işten çıkış, unvanın ve yapılan işin yazılı olduğu) ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).
  • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
  • Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).
  • Yurtiçindeki öğrenimleri, YÖK tarafından verilen eşdeğerlik (Denklik) kararına istinaden referans kodunda belirtilen bölümlerden birine denk sayılmış olan adayıne şdeğerlik belgesini iş başvuru sistemine eklemesi gerekmektedir.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (tusside.tubitak.gov.tr / tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.