Güncel Kurlar


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 40 İşçi Alımı Yapacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı iş Kanunu; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde 40 Sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

AÇIKLAMALAR

1- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

2- Askerlik ile ilişiği olmamak,

3- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4- Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak,

6- Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular http://www.aybu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

7- Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

8- Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

9- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın ve sürekli işçi alımının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1- Başvurular Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesi üzerinden 18.10.2021 tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır.

2- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

3- Online başvurular dışında Üniversitemize bizzat gelerek veya kargo, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

5- Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir.