Güncel Kurlar


Bursa Hızlı Tren Projesi İçin Dış Kredi Bulundu

Hafta sonu… Bursa’nın ulaşım sorunları üzerine İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen çalıştay önemli mesajlar verdi.

Haber sütunlarında okuduğunuz bu çalıştayla, İMO Bursa ulaşım konusunda yıllar önce üstlendiği öncü misyonu sürdürdü, duyarlılığını gösterdi.

Yanı sıra…

Bursa’daki dostlarla başladığımız ulaşım projelerine ilişkin gelişmeler sohbetini Ankara’daki dostlarla sürdürdük.

O sohbette…

Ulaştırma Bakanlığı’ndaki gelişmelere, özellikle de Bursa’nın projeleriyle ilgili gelişmelere kulağı duyarlı olan dostumuz umut veren bir haber aktardı.

Söylediği şu:

“Bursa’nın hızlı tren projesinin ana yüklenicisi olan Kalyon İnşaat uzun süren arayışları ve görüşmelerinin ardından aradığı dış krediyi buldu.”

Şunu da ekledi:

“Kalyon, bulduğu dış krediyi ve koşullarını Hazine’ye sundu. Şimdi bu kredinin maliyeti ve ödeme koşulları Hazine tarafından inceleniyor.”

Bildiğimiz kadarıyla…

Kalyon’un bulduğu ilk dış krediyi maliyetinin yüksekliği nedeniyle Hazine onaylamamıştı. İkinci kredi için kreditör firma tarafından istenen çevresel etki ağırlıklı koşullar da, Türkiye’deki projelerin işleyişine pek uymuyordu.

Bu nedenle…

Yüklenici firmanın topladığı belgelerin kreditör tarafından kabul edilip kredi verme aşamasına gelinmesi önemli.

Bunun üzerine…

Krediyi veren kreditörün ülkesini ve kredi koşullarını sorduk. “Ülkesini söylemek şimdilik doğru olmaz. Çünkü inceleme devam ediyor ve daha önce olduğu gibi onaylanmama olasılığı yine var. Fakat, bilinen ülkelerden değil” dedi,

Ardından, “Çin de değil” diye ekledi.

Açıkçası…

Bugünün, pandemi koşullarında dünya ekonomisi konjonktüründe bizim hızlı trenin dış kredi bulması da önemli bir gelişme.

Dahası…

Uzun süredir durmuş olan inşaatların yeniden başlaması ve beklediğimiz trenin gelebilme olasılığı için umut veren bir haber oldu.

Heyecanımız da bundan.

Kaynak: Ahmet Emin Yılmaz / Olay